An lạc thì có, mà khó giác ngộ được...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét