Bể khổ hay Niết Bàn thì cũng chỉ có trong lòng con...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét