Chân lý không thuộc về tổ chức nào cả...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét