Chính nước mắt vơi đầy, là những lời khai thị...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét