Không thấy con tu gì cả thì mới đúng là tu theo Phật...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét