Lẳng lặng nơi đâu mà chẳnh có...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét