Muốn diệt phóng tâm, tâm lại phóng...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét