Tốt nhất là không có nguyên tắc gì cả...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét