Vị đắng có giá trị hơn nhiều...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét