Xuất gia hay xuất giá cũng đều tu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét