Phạm giới là phạm phải lương tâm của chính mình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét