Ai bảo thiền phải chậm? ai buộc làm phải nhanh?...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét