Muốn được bình an thì chỉ chuốc lấy bất an...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét