Bản thân sự quan sát hồn nhiên là Đạo...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét