Không phải đem chính mình thể nhập vạn pháp...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét