Bao nhiêu yêu thương ta đặt vào những gì được cho đi?


"...Không phải ta cho đi bao nhiêu, mà bao nhiêu yêu thương ta đặt vào những gì được cho đi..." - Mẹ Teresa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét