Cấu trúc của bản ngã


Ảo tưởng về bản ngã được cấu thành nhiều lớp, từ vật chất tới tinh thần. Cái nào cũng vơ vào là "của tôi" nhưng cuối cùng "tôi là ai?" thì lại rất mù mờ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét