Biểu hiện cao nhất của trí tuệ...


Khả năng thấy biết một cách trong sáng, không phán xét
chính là biểu hiện cao nhất của trí tuệ - Jiddu Krishnamurti

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét