Tự biết mình là không có điểm cuối...


"...Càng biết rõ mình bao nhiêu thì tâm càng trong sáng bấy nhiêu. Tự biết mình là không có điểm cuối, nó không dừng lại ở một thành quả, cũng không dừng lại ở một kết luận nào cả. Nó như là dòng sông dài vô tận..." - Krishnamurti

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét